O společnosti

Firma DP REAL IMMO je zdravá, dynamicky se rozvíjející developerská firma, jejíž náplní je vyhledávání zajímavých pozemků a lokalit pro výstavbu energeticky úsporných rodinných a bytových domů. Na těchto pozemcích zajišťuje komplexní činnost, počínaje zajištěním stavebních povolení, vlastní výstavbou, konče kolaudací a předáním domu konkrétnímu klientovi.

Firma DP REAL IMMO má zajištěné vlastní zdroje financování.

Firma DP REL IMMO si je vědoma neustále rostoucích nákladů na energie a tím i nákladů na vlastní bydlení. Z těchto důvodů se soustřeďuje již dlouhé období na výstavbu energeticky úsporného bydlení za využití moderních způsobů vytápění jako jsou např. tepelná čerpadla spojená s podlahovým vytápěním. Firma se snaží ušetřit současné i budoucí náklady klientů a z toho důvodu zahrnují stavby již ve standardu velké množství prvků, které nejsou jinde běžné. Mezi ně patří např. bezpečnostní dveře, moderní datové a TV rozvody, elektronický zabezpečovací systém s možností připojit se na pult centrální ochrany, použití kvalitních materiálů pro sanitu, obklady, dlažby a řada dalších prvků. Tímto klient nemusí sám provádět žádné další stavební práce. Velkým bonusem pro klienty je taktéž realizace zahrad odbornou zahradnickou firmou. Klientovi tudíž stačí vzít si osobní věci a může bydlet.

150 Realizovaných bytů
120 Realizovaných rodinných domů
17 Realizovaných bytových domů

Její odborný a profesionální tým realizuje veškerou výstavbu s kompletním právním, inženýrským a účetním servisem. Samozřejmostí je pomoc se zajištěním financování a garance pevné ceny díla. Přidělený stavební dozor zůstává s klientem až do předání díla a je nápomocen jak při přepisech elektřiny, vody, plynu a případných dalších médií tak i při dalším případném servisu.

Cílem působení firmy DP REAL IMMO na trhu je nejenom poskytování kvalitních služeb, odborně provedená práce, zaručení kvalitního záruční servisu, ale především spokojený zákazník, který bude mít jak se stavbou tak s převzetím díla a následně i s vlastním bydlením minimum starostí.

Proč se rozhodnout pro nás

stabilní společnost s vlastním financováním
možnost po dohodě protihodnotou odkoupení Vaší nemovitosti
kvalitní zděné stavby
energeticky úsporné domy za využití moderních způsobů vytápění
odborný a profesionální tým – kompletní právní, inženýrský a účetní servis
garance pevné ceny díla s vysokým standardem provedení
možnost klientských změn ve fázi výstavby
pomoc se zajištěním financování, prostor pro prodej Vaší vlastní nemovitosti
20 let na trhu s Vámi

Financování

Při koupi domu nyní stačí složit pouze rezervační platbu na účet advokátní úschovy a zbývající část hradit prostřednictvím úvěru nebo samozřejmě v rámci možnosti z vlastních zdrojů. Nákup vlastní nemovitosti je stále více doporučován/hodnocen jako jedna z nejbezpečnějších a zároveň nejstabilnějších investic.

Nejširší možnosti financování

Způsob financování koupě nemovitosti si klienti mohou samozřejmě zvolit dle svých fin. možností. Po podpisu rezervační smlouvy je vždy třeba složit předem určenou výši zálohy, která je ve smlouvě započítána jako první splátka celkové kupní ceny. Po uhrazení zálohy je možné na zbývající část ceny čerpat zvýhodněný hypoteční úvěr, který vyřizuje náš hypoteční poradce zdarma. Součástí této služby je většinou zajištění znaleckého posudku zcela zdarma. Spolupracujeme se všemi významnými bankami a finančními institucemi, které působí na území České rep.

Poradenství a vyřízení úvěru zdarma

DP REAL IMMO nabízí ve spolupráci se svým hypotečním poradcem každému zájemci o nemovitost bezplatné finanční poradenství a vyřízení úvěru u jakékoliv hypoteční banky. Úvěrový poradce vyhodnotí klientovu bonitu (jeho schopnost splácet) a podle ní a dalších kritérií mu doporučí nejvhodnější hypoteční ústav. Na základě plné moci pak společnost pro klienta zdarma vyřídí vše potřebné: od obstarání všech podkladů potřebných k žádosti o úvěr až po přípravu úvěrové smlouvy v bance.

Advokátní úschova

Při koupi nemovitosti je standardně využita služba advokátní úschovy: peníze jsou po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí /nahrazuje rezervační smlouvu/ složeny na účet advokáta. Společnost prostředky dostane až po zápisu vlastnického práva ve prospěch klienta do katastru nemovitostí. Tím je ochráněna bezpečnost obou stran a klientovi je takto zajištěna max. jistota.