Novostavby rodinných a bytových domů

Developerská firma DP REAL IMMO s.r.o. je zdravá, dynamicky se rozvíjející společnost s působností v Liberci, Brně a Praze, která se zaměřuje na výstavbu novostaveb rodinných a bytových domů. Cílem je nabídnout zákazníkovi maximální úroveň standardu tak, aby se minimalizovaly jeho další náklady. Při výstavbě všech rodinných domů jsou již použity nejnovější technologie vč. fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti s možností jejich rozšíření tak, aby byly náklady na bydlení max. redukovány.

Budujeme v Liberci nový standard bydlení

Developerská společnost DP REAL IMMO s.r.o. reaguje pružně na aktuální situaci na trhu s energiemi a nemovitostmi.
Z tohoto důvodu se soustředí na výběr lokalit, které jsou a budou v budoucnu velmi zajímavé resp. na místa, kde bude cena pozemků a samotných nemovitostí růst. Tudíž přinese zákazníkovi současně zvýšení hodnoty jeho nemovitosti v čase.
Dále se firma soustředí na dosažení max. úrovně kvality bydlení ve spojení s vysokými standardy a dále s důrazem na úsporu provozních nákladů.
Všechny projekty jsou dotaženy do konce vč. realizace zahrad. Klientovi tedy postačí vzít si osobní věci a může začít spokojeně bydlet na novém místě. To je také našim cílem.

150 Realizovaných bytů v Liberci
120 Realizovaných rodinných domů v Liberci
17 Realizovaných bytových domů v Liberci

Její odborný a profesionální tým realizuje veškerou výstavbu s kompletním právním, inženýrským a účetním servisem. Samozřejmostí je pomoc se zajištěním financování a garance pevné ceny díla. Přidělený stavební dozor zůstává s klientem až do předání díla a je nápomocen jak při přepisech elektřiny, vody, plynu a případných dalších médií tak i při dalším případném servisu.

Cílem působení firmy DP REAL IMMO na trhu je nejenom poskytování kvalitních služeb, odborně provedená práce, zaručení kvalitního záruční servisu, ale především spokojený zákazník, který bude mít jak se stavbou tak s převzetím díla a následně i s vlastním bydlením minimum starostí.

Proč se rozhodnout pro nás

stabilní společnost s vlastním financováním
možnost po dohodě protihodnotou odkoupení Vaší nemovitosti
kvalitní zděné stavby
energeticky úsporné domy za využití moderních způsobů vytápění
odborný a profesionální tým – kompletní právní, inženýrský a účetní servis
garance pevné ceny díla s vysokým standardem provedení
možnost klientských změn ve fázi výstavby
pomoc se zajištěním financování, prostor pro prodej Vaší vlastní nemovitosti
20 let na trhu s Vámi

Financování

Při koupi domu nyní stačí složit pouze rezervační platbu na účet advokátní úschovy a zbývající část hradit prostřednictvím úvěru nebo samozřejmě v rámci možnosti z vlastních zdrojů. Nákup vlastní nemovitosti je stále více doporučován/hodnocen jako jedna z nejbezpečnějších a zároveň nejstabilnějších investic.

Nejširší možnosti financování

Způsob financování koupě nemovitosti si klienti mohou samozřejmě zvolit dle svých fin. možností. Po podpisu rezervační smlouvy je vždy třeba složit předem určenou výši zálohy, která je ve smlouvě započítána jako první splátka celkové kupní ceny. Po uhrazení zálohy je možné na zbývající část ceny čerpat zvýhodněný hypoteční úvěr, který vyřizuje náš hypoteční poradce zdarma. Součástí této služby je většinou zajištění znaleckého posudku zcela zdarma. Spolupracujeme se všemi významnými bankami a finančními institucemi, které působí na území České rep.

Poradenství a vyřízení úvěru zdarma

DP REAL IMMO nabízí ve spolupráci se svým hypotečním poradcem každému zájemci o nemovitost bezplatné finanční poradenství a vyřízení úvěru u jakékoliv hypoteční banky. Úvěrový poradce vyhodnotí klientovu bonitu (jeho schopnost splácet) a podle ní a dalších kritérií mu doporučí nejvhodnější hypoteční ústav. Na základě plné moci pak společnost pro klienta zdarma vyřídí vše potřebné: od obstarání všech podkladů potřebných k žádosti o úvěr až po přípravu úvěrové smlouvy v bance.

Advokátní úschova

Při koupi nemovitosti je standardně využita služba advokátní úschovy: peníze jsou po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí /nahrazuje rezervační smlouvu/ složeny na účet advokáta. Společnost prostředky dostane až po zápisu vlastnického práva ve prospěch klienta do katastru nemovitostí. Tím je ochráněna bezpečnost obou stran a klientovi je takto zajištěna max. jistota.