null

O nás

Firma DP REAL IMMO je zdravá, dynamicky se rozvíjející developerská firma, jejíž náplní je vyhledávání zajímavých pozemků a lokalit pro výstavbu energeticky úsporných rodinných domů. Na těchto pozemcích zajišťuje komplexní činnost, počínaje zajištěním stavebních povolení, vlastní výstavbou a konče kolaudací a předáním domu konktrétnímu klientovi.

Firma DP REAL IMMO má zajištěné vlastní zdroje financování staveb.

Firma DP REL IMMO si je vědoma neustále rostoucích nákladů na energie a tím i nákladů na vlastní bydlení. Z těchto důvodů se soustřeďuje již dlouhé období na výstavbu energeticky úsporného bydlení za využití moderních způsobů vytápění tepelnými čerpadly spojených s podlahovým vytápěním. Aby se ušetřili peníze klientům, zahrnují stavby již ve standardu bezpečnostní dveře a dále např. moderní datové a TV rozvody a současně i přípravu pro zabezpečovací systém. Tímto klient nemusí sám provádět žádné další stavební práce.

Její odborný a profesionální tým realizuje veškerou výstavbu s kompletním právním, inženýrským a účetním servisem. Samozřejmostí je pomoc se zajištěním financování a garance pevné ceny díla. Přidělený stavební dozor zůstává s klientem až do předání díla a je nápomocen jak při přepisech elektřiny, vody, plynu a případných dalších médií tak i při dalším případném servisu.

Cílem působení firmy DP REAL IMMO na trhu je nejenom poskytování kvalitních služeb, odborně provedená práce, kvalitní záruční servis, ale především spokojený zákazník, který bude mít jak se stavbou tak s převzetím díla a následně i s vlastním bydlením minimum starostí.

X důvodů pro IMMO

  • stabilní společnost s vlastním financováním
  • 20 let na trhu s Vámi
  • kvalitní zděné stavby
  • energeticky úsporné domy za využití moderních způsobů vytápění
  • odborný a profesionální tým – kompletní právní, inženýrský a účetní servis
  • garance pevné ceny díla s vysokým standardem provedení
  • možnost klientských změn ve fázi výstavby
  • pomoc se zajištěním financování, prostor na prodej Vaší vlastní nemovitosti
  • možnost protihodnoty Vaší nemovitosti po dohodě

Financování

Při koupi domu stačí nyní složit pouze rezervační splátku a zbývající část hradit prostřednictvím úvěru nebo samozřejmě v rámci možností hotovostní platbou. Nákup vlastní nemovitosti je stále hodnocen jako jedna z nejbezpečnějších a zároveň nejstabilnějších investic.

Nejširší možnosti financování

Pro financování koupě nemovitosti si klienti mohou vybrat. Po podpisu rezervační smlouvy je třeba vždy složit zálohu minimálně 100.000,-Kč, která je ve smlouvě započítána jako první splátka celkové kupní ceny. Po uhrazení zálohy je možné na zbývající část ceny čerpat zvýhodněný hypoteční úvěr, který vyřizuje úvěrový poradce zdarma. Spolupracujeme s Českou spořitelnou a dalšími – Komerční bankou, Hypoteční bankou, Českomoravskou stavební spořitelnou, které pro naše klienty nabízí výhodné úvěry.

Poradenství a vyřízení úvěru ZDARMA

DP REAL IMMO nabízí ve spolupráci s realitní kanceláří každému zájemci o nemovitost bezplatné finanční poradenství a vyřízení úvěru u jakékoliv hypoteční banky. Úvěrový poradce vyhodnotí klientovu bonitu (jeho schopnost splácet) a podle ní a dalších kritérií mu doporučí nejvhodnější hypoteční ústav. Na základě plné moci pak společnost pro klienta zdarma vyřídí vše potřebné: od obstarání všech podkladů potřebných k žádosti o úvěr až po přípravu úvěrové smlouvy v bance.

Advokátní úschova

Při koupi nemovitosti je standartně využita advokátní úschova: peníze se při podpisu smlouvy složí na účet advokáta. Společnost prostředky dostane až po zápisu vlastnického práva ve prospěch klienta do katastru nemovitostí.

Jak postupovat při koupi bytu

Dobře víme, že koupě nového domu/ bytu je zásadní investicí. Pro větší přehlednost jsme vám připravili stručný manuál 5 základních kroků.

Krok 1: Výběr domu/ bytu

Nejprve dobře zvažte, co má budoucí dům/ byt splňovat a k čemu přesně má sloužit.

Dispozice a orientace domu/ bytu, velikost jednotlivých místnosti, velikost zahrady /pozemku/, dostatek úložných prostor, parkování… Náš exkluzivní prodejce vám zdarma a nezávazně pomůže vybrat z kompletní nabídky domů/ bytů – ať už hledáte dům/ byt na investici či k vlastnímu bydlení.

Krok 2. Rezervační smlouva

Podpis rezervační smlouvy.

Na základě vašeho výběru a vašeho rozhodnutí bude podepsána v realitní kanceláři Rezervační smlouva. Po jejím podpisu bude složena do advokátní úschovy /obvykle do 3 dnů/ rezervační jistina ve výši 150.000,-Kč, což je první část kupní ceny. V rezervační smlouvě je definován termín, do kterého má dojít k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí, kde jsou již uvedeny všechny konkrétní informace.

Krok 3: Smlouva o smlouvě budoucí

S touto smlouvou v ruce už můžete vyřizovat veškeré financování celé koupě.

Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje: základní technická data k pozemku, domu/ bytu, určení příslušenství (parkovací místo, sklep, kóji)…, kupní cenu, platební kalendář, termíny dokončení a podmínky převzetí domu/ bytu. Po podpisu klient hradí 2. část kupní ceny ve výši 10% z celkové ceny domu/ bytu (do 10 dní od podpisu) a to na účet advokátní úschovy. Jedná se o poslední platbu v průběhu výstavby, zbytek ceny zaplatíte jednoduše až po kolaudaci celého objektu – bez jakýchkoliv průběžných splátek a to opět na účet advokátní úschovy. /výše úhrady 2. části kupní ceny se může lišit u jednotlivých předmětů prodeje/

Krok 4: Kupní smlouva

Po dokončení projektu a následné kolaudaci vás vyzveme k podpisu Kupní smlouvy.

Na základě podpisu Kupní smlouvy doplatíte do daného termínu zbývající část kupní ceny na účet advokátní úschovy. Poté dojde k vložení Kupní smlouvy na katastrální úřad. Celá kupní cena je vyplacena straně prodávající až poté, kdy dojde na katastrálním úřadě k převodu vlastnictví ze strany prodávající na stranu kupující. Tímto se stáváte majitelem nového domu/ bytu vč. příslušenství.

Krok 5: Převzetí domu/ bytu

Nyní nastává moment, na který jste čekali: můžete si konečně převzít dům/ byt a je možné se nastěhovat.

Samotné předání domu/ bytu proběhne na základě splnění násl. podmínek: po podpisu kupní smlouvy, úhradě kupní ceny a poté, kdy bude Kupní smlouva vložena na katastrální úřad. Předáme vám klíče a jste vlastním pánem ve svém novém domě/ bytě.

Partneři

 

logo_cp
Česká pojišťovna a.s.
Pro své klienty zajišťujeme, na základě předaného certifikátu, 30% slevu na pojištění nemovistosti i vnitřního vybavení.

logo_cs
Česká spořitelna a.s.
Pro své klienty zajišťujeme speciální zvýhodněné podmínky financování